پرسش های متداول درباره لامپ مهتابی

لامپ مهتابی سان لوکس شامل چه محصولاتی است؟


پاسخ

تولیدات سان لوکس در لامپ مهتابی شامل لامپ مهتابی LED T8 بدنه آلومینیوم 60 سانتیمتر سان لوکس,لامپ مهتابی LED T8 بدنه آلومینیوم 120 سانتیمتر سان لوکس می شود.

محصولات لامپ مهتابی سان لوکس چندماه ضمانت دارد؟


پاسخ

محصولات لامپ مهتابی شامل 24ماه تا 5 سال ضمانت دارند.

لامپ مهتابی سان لوکس چند وات هستند؟


پاسخ

لامپ مهتابی سان لوکس عمدتا 9 وات,18 وات هستند.

روشنایی لامپ مهتابی چقدر است؟


پاسخ

لامپ مهتابی تولیدی سان لوکس 900 لومن,1800 لومن هستند. که بر حسب فضای مدنظر شما باید انتخاب شود

رنگ نور در لامپ مهتابی چه رنگ هایی است و چه رنگ نور هایی موجود است ؟


پاسخ

لامپ مهتابی شامل رنگ های آفتابی,مهتابی,طبیعی است که تفاوت رنگ نور چراغ ها بخاطر چیپ نوری آنهاست.