پرسش های متداول درباره چراغ ریلی

چراغ ریلی سان لوکس شامل چه محصولاتی است؟


پاسخ

تولیدات سان لوکس در چراغ ریلی شامل چراغ ریلی 25 و 35 وات سی او بی ریلی سانلوکس,مشکی چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس,سفید چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس,چراغ ریلی TL 3074 ۳۰ وات COB سان لوکس,چراغ ریلی TL 3073 ۳۰ وات COB سان لوکس,چراغ ریلی 45 وات COB سان لوکس,چراغ ریلی 10وات سی او بی ریلی سانلوکس می شود.

محصولات چراغ ریلی سان لوکس چندماه ضمانت دارد؟


پاسخ

محصولات چراغ ریلی شامل 24ماه تا 5 سال ضمانت دارند.

چراغ ریلی سان لوکس چند وات هستند؟


پاسخ

چراغ ریلی سان لوکس عمدتا 10 وات,25 وات,30 وات,45 وات,36 وات,24 وات هستند.

روشنایی چراغ ریلی چقدر است؟


پاسخ

چراغ ریلی تولیدی سان لوکس 2250 لومن,2700 لومن,4000 لومن,900 لومن هستند. که بر حسب فضای مدنظر شما باید انتخاب شود

رنگ نور در چراغ ریلی چه رنگ هایی است و چه رنگ نور هایی موجود است ؟


پاسخ

چراغ ریلی شامل رنگ های آفتابی,مهتابی,طبیعی است که تفاوت رنگ نور چراغ ها بخاطر چیپ نوری آنهاست.