پرسش های متداول درباره چراغ سقفی توکار

چراغ سقفی توکار سان لوکس شامل چه محصولاتی است؟


پاسخ

تولیدات سان لوکس در چراغ سقفی توکار شامل پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 36 وات سانلوکس,چراغ پنل سقفی توکار گرد فریم لس فنر متغیر 10 وات سان لوکس,پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سانلوکس,پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر24 وات سانلوکس,پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 24 وات سانلوکس,پنل توکار گرد سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سانلوکس,پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر 36 وات سانلوکس,چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 10 وات SMD سان لوکس,چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 20 وات SMD سان لوکس,چراغ هالوژن بک لایت SMD توکار 10 وات سان لوکس PBD10R ,چراغ سقفی توکار هالوژن بک لایت 7 وات SMD سان لوکس,چراغ پنل سقفی توکار ب

محصولات چراغ سقفی توکار سان لوکس چندماه ضمانت دارد؟


پاسخ

محصولات چراغ سقفی توکار شامل 24ماه تا 5 سال ضمانت دارند.

چراغ سقفی توکار سان لوکس چند وات هستند؟


پاسخ

چراغ سقفی توکار سان لوکس عمدتا 8 وات,10 وات,3 وات,30 وات,36 وات,18 وات,24 وات,15 وات,5 وات,48 وات,20 وات,7 وات,65 وات,32 وات,40 وات,54 وات,16 وات هستند.

روشنایی چراغ سقفی توکار چقدر است؟


پاسخ

چراغ سقفی توکار تولیدی سان لوکس 800 لومن,400 لومن,700 لومن,2250 لومن,2700 لومن,4000 لومن,900 لومن,3800 لومن,1100 لومن,1900 لومن,2500 لومن,5000 لومن,1950 لومن,500 لومن,1400 لومن,6500 لومن,4800 لومن,3200 لومن,3600 لومن,5400 لومن,3500 لومن,240 لومن,720 لومن,1350 لومن,5700 لومن هستند. که بر حسب فضای مدنظر شما باید انتخاب شود

رنگ نور در چراغ سقفی توکار چه رنگ هایی است و چه رنگ نور هایی موجود است ؟


پاسخ

چراغ سقفی توکار شامل رنگ های آفتابی,مهتابی,طبیعی است که تفاوت رنگ نور چراغ ها بخاطر چیپ نوری آنهاست.

چه اندازه هایی از چراغ سقفی توکار موجود است؟


پاسخ

چراغ سقفی توکار اندازه های مختلفی دارند که شامل 9 سانتیمتر,30 سانتیمتر,22 سانتیمتر,17 سانتیمتر,12 سانتیمتر,10 سانتیمتر,15 سانتیمتر,40 سانتیمتر,60 سانتیمتر,50 سانتیمتر,6 سانتیمتر,4 سانتیمتر,13 سانتیمتر,19 سانتیمتر,23 سانتیمتر است. این اندازه در واقع قطر بیرونی چراغ است