پرسش های متداول درباره چراغ سقفی روکار

چراغ سقفی روکار سان لوکس شامل چه محصولاتی است؟


پاسخ

تولیدات سان لوکس در چراغ سقفی روکار شامل پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس,پنل روکار گرد 36 وات فریم لس سان لوکس,پنل روکار مربع فریم لس 24 وات سان لوکس,پنل روکار گرد 24 وات فول لایت سان لوکس,پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس,پنل روکار مربع 36 وات فریم لس سان لوکس,پنل 60 در 30 روکار SMD سان لوکس,پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس,پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD,پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD,پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD,پنل سقفی گرد روکار قطر 40 سانتیمتر سان لوکس,پنل سقفی گرد روکار قطر 60 سانتیمتر سان لوکس,پنل سقفی گرد روکار قطر 50 سانتیمتر سان لوکس,پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس,پنل 60 در 30 ر می شود.

محصولات چراغ سقفی روکار سان لوکس چندماه ضمانت دارد؟


پاسخ

محصولات چراغ سقفی روکار شامل 24ماه تا 5 سال ضمانت دارند.

چراغ سقفی روکار سان لوکس چند وات هستند؟


پاسخ

چراغ سقفی روکار سان لوکس عمدتا 36 وات,24 وات,48 وات,65 وات,32 وات,40 وات هستند.

روشنایی چراغ سقفی روکار چقدر است؟


پاسخ

چراغ سقفی روکار تولیدی سان لوکس 4000 لومن,3800 لومن,2500 لومن,5000 لومن,6500 لومن,4800 لومن,3200 لومن,3600 لومن,5400 لومن هستند. که بر حسب فضای مدنظر شما باید انتخاب شود

رنگ نور در چراغ سقفی روکار چه رنگ هایی است و چه رنگ نور هایی موجود است ؟


پاسخ

چراغ سقفی روکار شامل رنگ های آفتابی,مهتابی,طبیعی است که تفاوت رنگ نور چراغ ها بخاطر چیپ نوری آنهاست.

چه اندازه هایی از چراغ سقفی روکار موجود است؟


پاسخ

چراغ سقفی روکار اندازه های مختلفی دارند که شامل 30 سانتیمتر,22 سانتیمتر,17 سانتیمتر,40 سانتیمتر,60 سانتیمتر,50 سانتیمتر است. این اندازه در واقع قطر بیرونی چراغ است