آدرس: لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه زیر همکف پ 46

چراغ ریلی

چراغ ریلی

Rail light

چراغ ریلی چراغ ریلی TL 3074 ۳۰ وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ ریلی TL 3074 ۳۰ وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
رنگ بدنه: سفید - مشکی - توان/وات/مصرف: 30 وات - ضمانت: 36ماه
میزان روشنایی: 2700 لومن - زاویه تابش: 38درجه -
چراغ ریلی چراغ ریلی TL 3073 ۳۰ وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ ریلی TL 3073 ۳۰ وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
رنگ بدنه: سفید - مشکی - توان/وات/مصرف: 30 وات - ضمانت: 36ماه
میزان روشنایی: 2700 لومن - زاویه تابش: 38درجه -
چراغ ریلی سفید چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

سفید چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
رنگ بدنه: سفید - توان/وات/مصرف: 30 وات - ضمانت: 24ماه
میزان روشنایی: 2700 لومن - زاویه تابش: 24 وات - زاویه تابش: 24درجه
چراغ ریلی مشکی چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

مشکی چراغ ریلی 30 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
رنگ بدنه: مشکی - توان/وات/مصرف: 30 وات - ضمانت: 24ماه
میزان روشنایی: 2700 لومن - زاویه تابش: 24 وات - زاویه تابش: 24درجه
چراغ ریلی چراغ ریلی 10وات سی او بی ریلی سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ ریلی 10وات سی او بی ریلی سان لوکس

رنگ بدنه: سفید - مشکی - توان/وات/مصرف: 10 وات - ضمانت: 24ماه
میزان روشنایی: 900 لومن -
چراغ ریلی چراغ ریلی 45 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ ریلی 45 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
رنگ بدنه: سفید - مشکی - توان/وات/مصرف: 45 وات - ضمانت: 36ماه
میزان روشنایی: 4000 لومن - زاویه تابش: 38درجه -
چراغ ریلی چراغ ریلی 25 و 35 وات سی او بی ریلی سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ ریلی 25 و 35 وات سی او بی ریلی سان لوکس

رنگ بدنه: سفید - مشکی - توان/وات/مصرف: 25 وات - ضمانت: 24ماه
نوع چیپ: COB سی او بی - میزان روشنایی: 2250 لومن - زاویه تابش: 36 وات
زاویه تابش: 36درجه -