آدرس: لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه زیر همکف پ 46

چراغ سقفی توکار

چراغ سقفی توکار

Frameless round and square built-in ceiling light

چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار هالوژن بک لایت 7 وات SMD سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار هالوژن بک لایت 7 وات SMD سان لوکس

جنس بدنه: آلومینیوم - رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی
رنگ نور: طبیعی - توان/وات/مصرف: 7 وات - ضمانت: 24ماه
نوع چیپ: SMD اس ام دی - میزان روشنایی: 500 لومن - قطر: 9 سانتیمتر
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل روکار گرد 24 وات فول لایت سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 24 وات فول لایت سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: چیپ : اپی استارتایوان
میزان روشنایی: 2500 لومن - قطر: 17 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه
چراغ سقفی توکار چراغ استوانه ای COB سقفی روکار سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ استوانه ای COB سقفی روکار سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 16 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 2700 لومن - قطر: 12 سانتیمتر - زاویه تابش: 38درجه
چراغ سقفی توکار چراغ هالوژن بک لایت SMD توکار 10 وات سان لوکس  PBD10R

تماس بگیرید

چراغ هالوژن بک لایت SMD توکار 10 وات سان لوکس PBD10R

جنس بدنه: آلومینیوم - رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی
رنگ نور: طبیعی - توان/وات/مصرف: 10 وات - ضمانت: 24ماه
نوع چیپ: SMD اس ام دی - میزان روشنایی: 900 لومن - قطر: 10 سانتیمتر
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 10 وات SMD سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 10 وات SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 10 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 800 لومن - قطر: 12 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی 8 وات و 10 وات توکار COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی 8 وات و 10 وات توکار COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 8 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 700 لومن - قطر: 9 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر24 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر24 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 2500 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 36 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 36 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3800 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4800 لومن
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ چشمی توکار 5 وات SPOTLIGHT سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ چشمی توکار 5 وات SPOTLIGHT سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 5 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 400 لومن
قطر: 6 سانتیمتر - زاویه تابش: 24 وات - زاویه تابش: 24درجه
چراغ سقفی توکار چراغ  پنل  سقفی توکار گرد فریم لس فنر متغیر 10 وات سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی توکار گرد فریم لس فنر متغیر 10 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 10 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 1100 لومن - قطر: 9 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار 65 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار 65 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 65 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 5700 لومن - قطر: 23 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ  پنل  سقفی گرد روکار قطر 40و50و60 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی گرد روکار قطر 40و50و60 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار 30 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار 30 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 30 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 2700 لومن - قطر: 9 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4800 لومن
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار 8وات و 10وات COB متحرک سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار 8وات و 10وات COB متحرک سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 8 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 720 لومن - قطر: 9 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ پنل  سقفی توکار بک لایت 15 وات SMD سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 15 وات SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 15 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 1400 لومن - قطر: 15 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار چراغ پنل  سقفی توکار بک لایت 20 وات SMD سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 20 وات SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 20 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 1950 لومن - قطر: 17 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار 40 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار 40 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 40 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 3600 لومن - قطر: 19 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار 60 در 30 SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار 60 در 30 SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 32 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3200 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 18 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 1900 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار 120 در 30 SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار 120 در 30 SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 4800 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل سقفی گرد روکار قطر 40 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 40 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3600 لومن - قطر: 40 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 5000 لومن
قطر: 30 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ سقفی توکار 20 وات COB سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ سقفی توکار 20 وات COB سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 20 وات - ضمانت: 36ماه - نوع چیپ: COB سی او بی
میزان روشنایی: 1350 لومن - قطر: 13 سانتیمتر - زاویه تابش: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 60درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 24 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار مربع سقفی فریم لس فنر متغیر 24 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 2500 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار پنل سقفی گرد روکار قطر 60 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 60 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 54 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 5400 لومن - قطر: 60 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار پنل 60 در 60 توکار بک لایت 65وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 60 در 60 توکار بک لایت 65وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 65 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 6500 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل روکار گرد 36 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 36 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3800 لومن - قطر: 22 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه
چراغ سقفی توکار پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر 36 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکارسقفی گرد فریم لس فنر متغیر 36 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3800 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 5000 لومن - قطر: 30 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه
چراغ سقفی توکار پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 65 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 3500 لومن
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل 60 در 60 توکار بک لایت 65وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 60 در 60 توکار بک لایت 65وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 65 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 6500 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی توکار پنل توکار گرد سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل توکار گرد سقفی فریم لس فنر متغیر 18 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 18 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 1900 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی توکار چراغ پنل  سقفی توکار بک لایت 24 وات SMD سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی توکار بک لایت 24 وات SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 2250 لومن - قطر: 22 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار چراغ چشمی توکار 3 وات SPOTLIGHT سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ چشمی توکار 3 وات SPOTLIGHT سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 3 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 240 لومن
قطر: 4 سانتیمتر - زاویه تابش: 36 وات - زاویه تابش: 36درجه
چراغ سقفی توکار پنل سقفی گرد روکار قطر 50 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 50 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 40 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 4000 لومن - قطر: 50 سانتیمتر - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی توکار پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 40 وات - ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4000 لومن
زاویه تابش: 120درجه -