آدرس: لاله زار جنوبی کوچه اتحادیه پاساژ اتحادیه زیر همکف پ 46

چراغ سقفی روکار

چراغ سقفی روکار

Frameless round and square Surface ceiling light

چراغ سقفی روکار پنل سقفی گرد روکار قطر 50 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 50 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4000 لومن - قطر: 50 سانتیمتر
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 5000 لومن
زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی روکار پنل روکار گرد 36 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 36 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 3800 لومن
قطر: 22 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی روکار پنل روکار گرد 24 وات فول لایت سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 24 وات فول لایت سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: چیپ : اپی استارتایوان
میزان روشنایی: 2500 لومن - قطر: 17 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه
چراغ سقفی روکار پنل روکار مربع 36 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار مربع 36 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 36 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: چیپ : اپی استارتایوان
میزان روشنایی: 3800 لومن - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 65 وات - ضمانت: 24ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 6500 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4800 لومن - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی روکار پنل روکار مربع فریم لس 24 وات سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار مربع فریم لس 24 وات سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 24 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 2500 لومن
زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 60 در 30 روکار SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 60 در 30 روکار SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 3200 لومن - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی روکار پنل سقفی گرد روکار قطر 40 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 40 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 3600 لومن - قطر: 40 سانتیمتر
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 4800 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل سقفی گرد روکار قطر 60 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

پنل سقفی گرد روکار قطر 60 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 5400 لومن - قطر: 60 سانتیمتر
زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 50 در 50 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 4800 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4000 لومن - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی روکار پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار گرد 48 وات فریم لس سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 48 وات - ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 5000 لومن
قطر: 30 سانتیمتر - زاویه تابش: 180درجه -
چراغ سقفی روکار چراغ  پنل  سقفی گرد روکار قطر 40و50و60 سانتیمتر سان لوکس

تماس بگیرید

چراغ پنل سقفی گرد روکار قطر 40و50و60 سانتیمتر سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 60 در 60 روکار بک لایت سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 6500 لومن - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی روکار پنل 60 در 30 روکار SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 60 در 30 روکار SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 32 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 3200 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

تماس بگیرید

پنل 40 در 40 روکارمربع سان لوکس SMD

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
توان/وات/مصرف: 40 وات - ضمانت: 60ماه - نوع چیپ: SMD اس ام دی
میزان روشنایی: 4000 لومن - زاویه تابش: 120درجه -
چراغ سقفی روکار پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

تماس بگیرید

پنل 120 در 30 روکار SMD سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 60ماه - میزان روشنایی: 4800 لومن - زاویه تابش: 120درجه
چراغ سقفی روکار پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس

تماس بگیرید

پنل روکار مربع 48 وات فریم لس فول لایت سان لوکس

رنگ نور: آفتابی - رنگ نور: مهتابی - رنگ نور: طبیعی
ضمانت: 24ماه - میزان روشنایی: 5000 لومن - زاویه تابش: 120درجه